Vaata ka

About project "Supporting victims of trafficking for sexual exploitation through improving the services provided by the rehabilitation centre Atoll and shelter Vega" (in english).

Eesmärk

Projekti eesmärk on arendada välja laiapõhjaline tugiteenus seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimunud inimkaubanduse ohvriks langenud naistele.

Sihtrühmad

Projekti peamised sihtrühmad on:

 1. inimkaubanduse ohvriks langenud naised;
 2. inimkaubanduse riskigruppi kuuluvad, st ennekõike prostitutsiooni kaasatud naised;
 3. inimkaubanduse ohvrite ja riskirühmade perekonnaliikmed, peamiselt alaealised lapsed;
 4. professionaalid, kes on abistavad inimkaubanduse ohvreid.

Projekti oodatavad tulemused

 1. Mitmekülgsemad ja mõjusamad rehabilitatsiooniteenused inimkaubanduse ohvritele ja naistele, keda ähvardab inimkaubanduse ohvriks langemise oht.

  Selgitus: kui arendatakse välja, katsetatakse ja hinnatakse uusi teenuseid (eneseabigruppe ning emade ja laste gruppe) inimkaubanduse ohvritele ja naistele, keda ähvardab oht saada kaasatuks inimkaubandusse, muutub rehabilitatsioon ning inimkaubanduse ennetustegevus efektiivsemaks.

 2. Pädevad professionaalid, kes töötavad inimkaubanduse juhtumitega ning pakuvad tuge seksuaalse ekspluateerimise ohvritele.

  Selgitus: kui erineva eriala spetsialistid on saanud vastava ettevalmistuse ning parendanud oma koostöösuhteid, suudavad nad pädevamalt toime tulla inimkaubanduse juhtumite ning ohvrite toetamisega.

 3. Värske panus riikliku seadusandluse paremaks muutmisse.

  Selgitus: kui ministeeriumitesse ja teistele asjaosalistele anda värskeid mõtteid ja teha teaduspõhiseid ettepanekuid, võetakse neid arvesse uue seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimunud inimkaubandust puudutava poliitika loomisel riiklikul tasandil.

Planeeritud tegevused

 1. tegevus Uurida võimalust koostada usaldusväärsed ja pädevad mudelid inimkaubanduse ohvritele tekitatud moraalse kahju ning selle hüvitamiseks kuluvate ressursside hindamiseks.
 2. tegevus Uurida ohvrite motivatsiooni ja vajadusi, mis on seotud inimkaubanduse keskkonnast väljumisega ja rehabilitatsiooniprogrammis osalemisega.
 3. tegevus Luua inimkaubanduse ohvrite eneseabigrupp, pakkuda koolitusi grupijuhtidele.
 4. tegevus Pakkuda inimkaubanduse ohvritele ja prostitutsiooni kaasatud naistele tugiprogramm (lastega naistele – naiste ja laste grupp).
 5. tegevus Pakkuda koolitusi ja ümarlauakohtumisi spetsialistidele - juristid, psühholoogid, psühhiaatrid ja noorsootöötajad.
 6. tegevus Parandada inimkaubanduse ohvrite varjupaiga ja rehabilitatsioonikeskuse töötingimusi.