Koolitused ja ümarlauad 2013 -2015

31.7.13 Ümarlaud sotsiaal ja noorsootöötajatele Valkla   Lektorid Eda Mölder Maarika Pähklemäe

29.9.13 Ümarlaud osavõtajaks USA saatkonna töötajad ja ajakirjanikud, Eesti Politse Naisühenduse liikmed, Eesti Naisjuristide Liidu liikmed. Tallinn.  Korraldus Eda Mölder

11.10 2013 Ümarlaud juristidele ja aktivistidele inimkaubandusest.  Tallinn.  Lektor Maarika Pähklemäe

18.10.13 Ümarlauad seoses Euroopa Inimkaubanduse vastase võitluse päevaga aktivistidele Tallinn. Lektor Eda Mölder

22.11.13 Inimkaubanduseohvrite abistamine kriminaalmenetluses. Tallinn. Lektorid Maarika Pähklemäe Eda Mölder

29.11.13 Inimkaubandusohvrite abistamine kriminaalmenetluses sotsiaaltöötajatele. Tallinn. Maarika Pähklemäe Eda Mölder

28.4.14 Ümarlaud juristidele. Inimkaubanduse ohvrite moraalne kompensatsioon Eesti seaduste perspektiivist. Tallinn. Merle Haruoja

18.6.14 Ümarlaud projekti kaasatud MTÜ Eluliin töötajatele. Tallinn. lektor  Eda Mölder

30.7.14 Koolitus noorsootöötajatele. Valkla. Lektorid Eda Mölder Maarika Pähklemäe

21.oktoober 2014 Koolitus Inimkaubandus ja prostitutsioon 2014. Tartu. Lektorid  May-Len Skilbray, Eda Mölder, Maarika Pähklemäe

21.oktoober 2014 Ümarlaud Inimkaubanduse ja prostitutsiooni sekkumismeetodid ja lahendused Eestile. Tartu. May-Len Skilbray, Maarika Pähklemäe, Roman Krõlov, Pille Kaljurand

22.oktoober 2014 Koolitus Koolitus Inimkaubandus ja prostitutsioon 2014. Jõhvi.  May-Len Skilbray, Maarika Pähklemäe, Roman Krõlov, Pille Kaljurand

22.oktoober 2014 Umarlaud Inimkaubanduse ja prsotitutsiooni sekkumismeetodid ja lahendused Eestile. Jõhvi. May-Len Skilbray, Maarika Pähklemäe, Roman Krõlov, Pille Kaljurand

23.10.14 Ümaralaud Justiitsministeerium. Inimkaubanduse vastase võitluse ümaralaud. Norra kogemus. Tallinn. Lektor May-Len Skilbray

8.detsember 2014 Ümarlaud Justiitsministeerium Inimkaubandusohvrite juriidiline nõustamine. Tallinn. lektorid  Gunhild Vehusheia ja Carole Hunn

8.detsember 2014 Ümarlaud Mõttekaasalastele ja partneritel. Juriidilisi küsimusi inimakaubandusohvrite esindamisel kohtus. Tallinn. Lektorid Gunhild Vehusheia ja Carole Hunn

9. detsember 2014 Ümarlaud. Tartu. Lektorid  Gunhild Vehusheia ja Carole Hunn

9.detsember 2014 Koolitus Rahvusahelise ja siseriikliku õiguse aspektid moraalse/mittevaralise kahju kompenseerimisel inimkaubanduse ohvritele. Norra ja Eesti kogemus. Tartu. lektorid Gunhild Vehusheia ja Carole Hunn

10.detsember 2014 Koolitus Justiitsministeerium. Tallinn. lektorid  Gunhild Vehusheia ja Carole Hunn

10.detsember 2014 Ümarlaud Justiitsministeerium. Tallinn. lektorid  Gunhild Vehusheia ja Carole Hunn

7. jaanuar 2015 Koolitus noorsootöötajatele Inimkaubandus Eestis 2014 ja suunad aastal 2015. Tartu. Lektor Eda Mölder

16.01.2015 Inimkaubandus Eestis 2014 ja suunad aastal 2015. Sotsiaaltöötajatele, psühholoogidele. Tallinn. lektor  Eda Mölder Roman Krõlov

14.02.2015 Noorsootöötajad ja noored. Inimkaubandus ja värbamine. Tallinn . Lektor Roman Krõlov

16.03.2015 Väljatöö korraldamine, riskirühma kuuluvate noorte leidmine. Tartu. lektor  Roman Krõlov

29.04.2015 Koolitus psühholoogidele ja sotsiaaltöötajatele Inimkaubanduseohvri ja prostitutsiooni kaasatud isiku psühholoogiline abistamine. Jõhvi. lektor Roman Krõlov

29.4.15 Ümarlaud Psühholoogiline sekkumine prostitutsiooni sisenenud inimkaubanduse ohvri abistamise. Jõhvi. lektor Roman Krõlov

08.05.2015 Justiitsministeeriumi Vägivalla Vähendamise Arengukava ümarlaud Anni Sääre ettekanne uuringu Uuring - usaldusväärse ja valiidse mudeli leidmine inimkaubanduse ohvrite moraalse kahju tagajärgede ja kahju suuruse hindamiseks põhjal. Tallinn. Ettekandja  Anni Säär

13.05.2014 . Ümarlaud Justiitsministeeriumis. Ümarlaual Merle Haruoja ettekanne uurimuse Uuring - usaldusväärse ja valiidse mudeli leidmine inimkaubanduse ohvrite moraalse kahju tagajärgede ja kahju suuruse hindamiseks põhjal. Tallinn. Ettekandja Merle Haruoja

Õppevisiit Oslosse

1.juuni 15  Family Reintegration practices. Results of the research work. Discussion. Fafo, Institute of Applied International Studies Anette Brunovskis Researcher Oslo Anette Brunovskis

1.juuni 15  Discussing of Estonian and Norwegian approaches to THB, as a social problem: reseaching of topic, approaches to victim`s assistance and reintegration. Oslo University, Department of Criminology and Sociology of Law Oslo Mrs. May-Len Skillbrei (PhD) &group of colleagues

2.6.15 Norwegian model of Referral Mechanism of identification andassistance to victims of trafficking, investigation of cases of trafficking. Discussion Ministry of Justice and Public Security Oslo Mr.Jan Austad

2.6.15 Norway political experience in fighting with problems of Trafficking in Human Beings, sexual exploitation, reintegration of victims. The Storting,NorwegianParliament Oslo Mrs.Sonja Mandt

3.6.15  Implementation of Norway model of law assistance to victims of trafficking in human being in Estonia. Discussing the cosequences of study visit of Norwegian experts Oslo I.Johansen Law Agency experts Gunhild Vehusheia ja Carole Hunn

3.6.15 Norwegian system and regulations regarding compensation to victims of violent crime The Compensation Board for Victims of Violent Crime in Norway Oslo Mrs.Ellen Ystgaard Tjemsland

7.08.2015 Emotsionaalse toe telefoni töötajate koolitus haavatavuse kontseptsioon . Mustjõe. Lektor Roman Krõlov

8.08.2015 Emotsionaalse toe telefoni töötajate koolitus haavatavuse kontseptsioon.  Mustjõe. lektor  Eda Mölder

14 09.2015 Ohvriabi töötajate koolitus.Koplimadise talu. Lektorid  Torill Berge Andersen Ivar André Holm Norra ohvrite kompensatsiooniamet

15.09.2015 Ümaralaud Norra kolleegidega. Tallinn Torill Berge Andersen ,Ivar André Holm

19.09 2015 Eneseabigrupi liidrite koolitus I Tallinn Roman Krõlov, Tetyana Novozhenina

30.09.2015 Inimkaubandusohvri ja prostitutsiooni kaasatu psühholoogiline abistamine. Jõhvi. lektor  Roman Krõlov

17.10.15 Eneseabi grupi liidrite koolitus II Tallinn Roman Krõlov, Tetyana Novozhenina

31.10.15 Eneseabi grupi liidrite koolitus III Tallinn Roman Krõlov, Tetyana Novozhenina

14.11.15 Eneseabi grupi liidrite koolitus IV Tallinn Eda Mölde,r Jevgenia Kasnikova

28.11.15 Eneseabi grupi liidrite koolitus V Tallinn Svetlana Bahtinova, Pille Kaljurand, Ene Villak

10.12.15 Ettekanne Research of victims needs in connection with rehabilitation services and clarifying motivation factors that help to leave the trafficking environment. Riiklikul Inimkaubanduse vastu võitlemise ümarlaual. Tallinn. Ettekandja  Roman Krõlov

11.12.15 Projekti lõpuüritus Tallinn Ettekandjad : Eda Mölder, Maarika Pähklemäe, Merle Haruoja, Anni Säär, Roman Krõlov, Tetyana Novozhenina, Svetlana Bahtinova, Pille Kaljurand

14.12.15 Inimkaubanduse ohvri ja prostitutsiooni kaasatud isiku juhendamine sisenemisel tööturule. Koolitus Eesti Töötukassa töötajatele. Tallinn. Lektorid Eda Mölder, Pille Kaljurand, Roman Krõlov.

14.12.15 Sekkumised prostitutsiooni sisenenud inimkaubanduse ohvri abistamisel. Vestlusring Eesti Töötukassa töötajatele. Tallinn.  lektorid Eda Mölder, Pille Kaljurand, Roman Krõlov

19.12.15 Eneseabi grupi liidrite koolitus VI Tallinn Roman Krõlov, Tetyana Novozhenina