Projekti Supporting victims of trafficking for sexual exploitation through improving the services provided by the rehabilitation centre Atoll and shelter Vega tegevused:

Tegevus 1

Uuring - usaldusväärse ja valiidse mudeli leidmine inimkaubanduse ohvrite moraalse kahju tagajärgede ja kahju suuruse hindamiseks.

All-tegevus 1.1 uurimismeeskonna koostamine

All-tegevus 1.2 uurimismeeskonna rakendamine (ümarlauad jm kohtumised), individuaalne andmete kogumine ja analüüs.

All-tegevus 1.3

Kogutud andmete analüüs, ettepanekute väljatöötamine ja uuringulõpparuande koostamine

All-tegevus1.4

Uurimisraporti ja ettepanekute levitamine: Justiitsministeeriumis, Sotsiaalministeeriumis ja Inimkaubanduse vastu võitlemise ümarlaual.

 

Tegevus 2

Inimkaubandusohvrite vajaduste uuring, seoses rehabilitatsiooni teenustega ja inimkaubanduse ohvrite motivatsiooni faktoritega,mis aitab kaasa ohvri inimkaubandusekeskkonnast väljumisele.

All-tegevus 2.1

Uurimismeeskonna loomine, uurimismetoodika väljatöötamine.

All-tegevus2.2 Andmete kogumine.

 

Tegevus 3

Eneseabi grupi loomine ja grupiliidrite koolitamine.

 

Tegevus 4

Toetusprogramm ( ema-laste grupid).

All-tegevus 4.11 aastase tegevusplaani - programmi piloteerimine.

All-tegevus 4.2 ema-lapse programmi rakendamine.

 

Tegevus 5

Koolituste ja ümarlaudade korraldamine juristidele, psühholoogidele, psühhiaatritele ja noorsoo töötajatele.

 

Tegevus 6

Varjupaiga ja rehabilitatsiooni keskuse tingimuste parandamine.

All-tegevus 6.1

Remonditööde läbiviimine.

 

Inimkaubanduse ohvrite abistamine.

 

2013

Tegevus 2

Uurimismeeskond on koostatud, leitud Eestiuurija ja ekspert.uurimusetöö partneriks on

May-Len Skilbrei Oslo Ülikooli Kriminoloogia ja Õigussotsioloogia instituudist.

Läbiviidud koostöö koosolekud Eesti ekspertidega, kes on andnud soovitusi välisekspertide leidmiseks.

Läbiviidud kohtumised: on toimunud uuringu meeskonna koosolekud, arutletud on uuringu metoodikat ja uuringu läbiviimist, koostatud on uuringu läbiviimise detailne tegevuskava, Uurimimeetod on valitud. Alustatud uuringu pilootosa läbiviimist.

Läbi on viidud küsitlused ema-lapse grupist osavõtjatega.

 

Tegevus 3

Eneseabi grupi läbiviimiseks on koostatud meeskond.Grupitööd toimuvad regulaarselt igalnädalal.

 

Tegevus 4

Ema-lapse grupitöö läbiviimiseks on koostatud meeskond.

Korraldatud „ema-lapse" grupi meeskonna koosolekud, mille käigus oli täpsustatud grupi eesmärgid, väljatöötatud grupi struktuur ja grupitöö sisu, töötatud välja gruppi vastuvõtmise protseduurid ja grupitöö dokumenteerimise võimalused.

2013. aastal toimus 24 grupitööd emadele ja lastele.

 

Tegevus 5

Toimus kaks koolitust:

1.Inimkaubandusohvrite abistamine kriminaalmenetluses juristidele 22.november 2013

2.Inimkubandusohvrite abistamine kriminaalmenetluses sotsiaaltöötajatele 29 november 2013

Toimusid ümarlauad:

1.Ümarlaud sotsiaaltöötajatele ja noorsootöötajatele Valklas.

2.Ümarlauad 18.oktoober 2013 seoses Euroopa Inimkaubanduse vastase võitluse päevaga aktivistidele.

3.10.oktoober 2013 ümarlaud juristidele ja aktivistidele inimkaubandusest.

4.Lisaks toimus ümarlaud oktoobris, kust oli osavõtajaks USA saatkonna töötajad ja ajakirjanikud, Eesti Politse Naisühenduse liikmed, Eesti Naisjuristide Liidu liikmed.

 

Tegevus 6

Varjupaiga ja rehabilitatsiooni keskuse tingimuste parandamine.

 

2013 aastal toimus Rehabilitatsioonikeskuses toimusja keskuse töötingimuste parandamine. Uute soetuste tegemine mööbli ja muu vajaliku osas.